Franciscusgroep

Leiden

Scouting ABC

Aansprakelijkheid
Wanneer een jeugdlid schade veroorzaakt worden de ouders hiervoor aansprakelijk gesteld. We gaan er dus ook vanuit dat alle jeugdleden WA verzekerd zijn.

Activiteiten
Tijdens de bijeenkomsten doen we allerlei activiteiten zoals: grote spelen in een park, kokkerellen, vuur stoken, sporten, natuurspelen, creatieve programma’s, kaart en kompas, spelletjes, knopen, themaspelen, films maken, toneel spelen, tochten lopen en veel meer.

Afwezigheid
Als uw kind op een zaterdag of bij een andere activiteit een keer niet kan komen door ziekte of andere redenen willen we heel graag dat u dit meldt bij de leiding. Voor veel programma’s moeten we inkopen doen en veel spelen worden uitgewerkt naar aanleiding van het aantal deelnemers. In het kader van de organisatie moeten wij meestal weten hoeveel kinderen er zijn. Wij gaan er altijd van uit dat iedereen komt tenzij we iets horen. Graag even mailen of bellen met de contactpersoon van de betreffende speltak.

Begeleiding
Binnen de vereniging kennen we naast stafleden ook de begeleiding. Zo worden stafleden van de Explorers genoemd. Ze heetten begeleiding omdat de Explorers hun eigen keuze maken. De begeleiding ondersteund slechts en grijpen alleen in wanneer de veiligheid in het gedrang is.

Bestuur
Naast de leiding fungeert het (verenigings)bestuur als eindverantwoordelijke voor het reilen en zeilen van de groep. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

Bevers
De Bevers is bij Scouting Nederland de speltak voor jongens en meisjes tussen de 5 en 7 jaar.
Momenteel kent de Franciscusgroep geen Bever speltak.

Bijeenkomsten.
De welpen draaien hun bijeenkomsten op zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. De scouts doen dat op zaterdag van 14:00 tot 17:30 en de explorers op vrijdag van 19:00 tot 22:30. Zorg dat je op tijd bent! Alle speltakken, op de Leonardus welpenhorde na, houden hun bijeenkomsten op het clubhuis aan de Hazewindsteeg 5. De Leonardus welpenhorde houden deze in het clubhuis van de IJsvereniging Stevenshof.
Voor bijzondere bijeenkomsten houden wij de ouders/verzorgers op de hoogte via nieuwsbrieven die per email verstuurd worden en later op de website terug te vinden zijn.

Clubhuis
Deze is gevestigd op de Hazewindsteeg 1 in Leiden. Dit gebouw heeft meerdere lokalen waar verschillende speltakken wekelijks hun bijeenkomsten draaien. De Leonardus is gevestigd in de Stevenshof en houdt zijn bijeenkomsten op de IJsvereniging Stevenshof in Leiden(aan de Rijndijk).

Communicatie
Veel van de communicatie gaat tegenwoordig digitaal, zo ook bij ons. Nieuwsbrieven, kampboekjes, contributie rekeningen, en meer wordt vaak via de e-mail naar ouders gestuurd. De nieuwsbrieven en kampboekjes staan ook op onze website onder het kopje van het desbetreffende speltak onder nieuwsbrieven.
Voor vragen, opmerkingen suggesties en klachten kan altijd contact op worden genomen met de leiding. De contactpersoon namens het leidingteam staat vermeld onderaan iedere nieuwsbrief en op onze website.

Contributie
De contributie verschilt per speltak en wordt berekend per kalenderjaar. Hierin zit inbegrepen: alle bijeenkomsten, enkele kampen en lidmaatschap bij Scouting Nederland. De overige kampen worden aanvullend in rekening gebracht. De kosten variëren van het voorjaarskamp, ouder-kind-kamp (allen bij welpen) tot zomerkamp. Onze scoutinggroep heeft geen winstoogmerk en de contributie is dus alleen bedoeld kosten af te dekken. De exacte hoogte van de kampkosten kan per jaar verschillen en is afhankelijk van de prijs van het kampterrein, vervoer etc.
Er wordt ieder kwartaal per e-mail een rekening gestuurd waarop het te betalen bedrag en het rekeningnummer vermeld staat. Rekeningen moeten op tijd betaald worden. Voordat we op zomerkamp gaan mogen er in ieder geval geen rekeningen meer openstaan. Hiermee wordt voorkomen dat de vrijwilligers uit privé-gelden een kamp financieel moeten ondersteunen.

Corvee
Na een bijeenkomst is er altijd een hoop vuil gemaakt. Limonadebekers moeten afgewassen worden, de vloer geveegd en het spelmateriaal moet opgeruimd worden. Bij de welpen en scouts is er iedere week een ander groepje (nest/patrouille) aan de beurt om te helpen met dit werk. Dit wordt corvee of ook wel het dienstnest genoemd. Het corvee duurt afhankelijk van de snelheid en hoeveelheid werk ongeveer een half uurtje extra (na de bijeenkomst). Corvee is dus geen straf voor leden die zich vervelend gedragen hebben.

Explorers
De Explorers is er voor jongens en meiden van 15 t/m 18 jaar. Explorers is eigenlijk de verzamelnaam voor: Rowans, Sherpa's en Astronauten. De leden zijn vrijwel altijd afkomstig van de scouts en kennen de weg naar het clubhuis dus al goed. Jongens en meiden van buiten de groep zijn trouwens ook meer dan welkom. De Explorers hebben zelfbestuur wat inhoudt dat zij hun eigen beslissingen maken die in de meeste gevallen ondersteund worden door de begeleiders. De bijeenkomsten worden gedraaid op vrijdagavond van 19:30 tot 22:30 uur. Wil je eens proeven van zo'n avondje Kom dan eens langs! Wil je lid worden, stuur de teamleider een mailtje of bel ons op! Bij ons telt: scouting is een keuze. Jouw keuze.

Financiële acties
Ieder jaar doen de welpen mee aan de Nationale Scouting Loterij. Elke welp wordt gevraagd ten minste 20 loten te verkopen. De scouts en explorers doen mee met jaarlijkse collectes. Een groot deel van de opbrengst van financiële acties is voor de speltak bestemd. Hiermee kunnen ze iets extra’s doen en proberen ze vooral de kampprijzen zo laag mogelijk te houden. Deelname aan de actie is niet verplicht, wel belonen we de leden wanneer ze veel loten verkopen of veel geld ophalen met een mooi insigne en een cadeautje uit de ScoutShop.

Gedrag
Binnen onze groep mag een hoop, maar ook een aantal dingen niet zoals pesten, schelden en vechten. De leiding probeert gewenst gedrag te stimuleren met positieve aandacht en vervelend gedrag te straffen.
Bij herhaaldelijk vervelend gedrag of om een aanpak te bespreken worden de ouders benaderd voor een gesprek hierover.

Hike
Een voettocht waarbij de leden uitgedaagd worden met routetechnieken.

Hopman
Leider van het stafteam bij de speltak scouts. In het geval dat de hopman een vrouw is, heet zij nog steeds Hopman. De naam is namelijk onzijdig.

Insignes
Als lid kun je allerlei insignes halen. Om een insigne te behalen, moet je een aantal uitdagingen aangaan. Voor iedere speltak zijn er andere uitdagingen die passen bij de leeftijd van de leden. Denk bijvoorbeeld aan Koken, een Hike of goede inzet bij een financiële actie.

Internationale activiteiten
De meeste bekendste internationale activiteit is de wereld jamboree. Deze wordt om de vier jaar gehouden in een ander land met mensen van over de hele wereld.

Installatie
Wanneer een kind zich aanmeldt bij onze vereniging is die een zogenaamde kale kikker. Wanneer er een paar kale kikkers zijn doen we een installatie. In dit bijzondere ritueel wordt de kale kikker echt onderdeel van de groep. Voor de installatie hoeft enkel de nieuwe Scoutfit worden aangeschaft. De leiding zorgt verder voor de groepsdas en de benodigde insignes. Deze worden (tegen kostprijs) verrekend met de ouders. Denk hierbij aan ongeveer 15 euro.
De leiding stuurt een uitnodiging voor deze installatie.

Junglenaam
De leiding van de welpenhordes hebben allemaal hun eigen junglenaam welke een naam van een figuur uit het verhaal is.

Kampen
De jaarlijkse kampen zijn voor onze speltakken heel belangrijk. We trekken er dan samen op uit om op een bijzondere locatie enkele dagen lol te maken en een echt scoutingavontuur te beleven. Kampen horen er dus helemaal bij en we streven ernaar dat alle leden mee gaan.
Ieder jaar zijn er 2-daags weekendkampen in de herfst (in ons eigen clubhuis), een 3-daags ouder-kind-kamp (met vader en of moeder!) in de winter, 3-daagse voorjaarskampen en een 7 tot 10 daagse zomerkampen. Het verschilt per speltak welke kampen er zijn en deze kan je altijd terug vinden in nieuwsbrieven of via de website.
Het zomerkamp is het absolute hoogtepunt van het jaar en als het even kan moet u deze week voor uw kind echt vrijhouden. Dit kamp staat altijd in een thema en staat bol van de spannende en gave activiteiten. De afgelopen jaren hebben we al heel wat avonturen beleefd!

(kampeer)Uitrusting
Gedurende het jaar en zeker tijdens het voorjaarskamp en de zomerkamp heeft ieder lid diverse spullen nodig zoals een slaapmatje en slaapzak. Over materiaal kan de leiding je uiteraard goed adviseren. Wij hebben reeds jarenlange ervaring met scoutingkampen. Bedenk wel, je hoeft natuurlijk niet exact te hebben wat wij adviseren, maar we weten soms wel wat slim is om te kopen en wat niet.

Klachten en/of problemen
Wij als leiding doen ons best om er voor te zorgen dat alles goed loopt maar het kan zijn dat u het als ouder op een gegeven moment niet met ons eens bent. Logischerwijs volgt hierop een gesprek met de leiding en is het probleem de wereld uit.
Het kan natuurlijk zo zijn dat we er niet uitkomen of u het met iemand anders wilt bespreken, hiervoor is de groepsbegeleider. Mocht het zo zijn dat u over de leiding iets kwijt wilt en dat om één of andere reden niet bij de leiding zelf wilt doen kunt u de groepsbegeleider altijd benaderen. De contactgegevens vind u op de website onder het kopje bestuur.

Kwalificaties
Alle leiding moet hun Scouting Academie kwalificatie halen. Ook hebben enkele leiding hun officiële EHBO diploma en kamp-kwalificatie. maar ook kun je denken aan een teamleiderstraining, kampeertraining, kampvuurtraining, Gilwelltraining.

Leiding
Een leidingteam van een speltak bestaat uit vrijwilligers vanaf 18 jaar. Het team wordt aangestuurd door de teamleider. Dit team organiseert de wekelijkse bijeenkomsten en de jaarlijkse kampen. Ook doen zij o.a. de administratie (innen contributie, bijhouden kasboek), de communicatie en het bijhouden van de website.
Het leidingteam is een mix van ervaren vrijwilligers en jonge aanwas van jeugdleden die de leiding leeftijd bereikt hebben.

Logboek
Wordt door sommige speltakken bijgehouden na (bijna) iedere bijeenkomst. Zo kan je later terug lezen wat voor leuke dingen we ook weer gedaan hebben! Deze logboekstukjes kan je vinden op de website.

Nesten
Een welpenhorde is verdeeld in vier nesten, groepjes welpen die bij elkaar horen. Elk nest heeft zijn eigen kleur. De kleuren zijn rood, groen, blauw en geel. Elk nest heeft een aanvoerder die we de gids noemen. De gids wordt geholpen door een hulpgids. Dit zijn twee welpen die al wat langer bij de welpen zitten en hun nest het goede voorbeeld kunnen geven. Deze welpen zijn niet de baas over andere kinderen. Nesten kan je vergelijken met de patrouilles bij de scouts.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het lidmaatschap moet tenminste één maand voor het aflopen van het lopende kwartaal gebeuren. Dit dient schriftelijk door de ouders/verzorgers te gebeuren. Uw zoon of dochter word dan uit de landelijke administratie van Scouting Nederland en ons ledenbestand geschreven. Bij een opzegging die te laat is zal een rekening voor het eerstvolgende kwartaal worden gestuurd. Eventueel betaalde voorschotten voor de kampen worden alleen geretourneerd indien de opzegging tenminste een kwartaal voorafgaand het kamp plaatsvindt.

Oudervertegenwoordiger
Namens de ouders is er een vertegenwoordiger welke zitting heeft in de groepsraad, het beslisorgaan van de vereniging. Deze ouder heeft net als alle leiding een stem in de beslissingen die door de vereniging worden genomen.

Overvliegen
Leden die voor 1 oktober een bepaalde leeftijd hebben bereikt gaan na de zomervakantie van dat jaar over naar de volgende speltak. Voor welpen is dat 11 jaar en zij gaan naar de scouts. Voor scouts is dit 15 jaar en zij gaan naar de explorers. Dit noemen we bij scouting het overvliegen. Om te zorgen dat een lid zich al een beetje thuis voelt bij de volgende speltak mogen leden eerst een paar keer kijken. Zo mogen welpen bijvoorbeeld zelfs mee op het voorjaarskamp van de Scouts.

Patrouilles
De scouts zijn verdeeld in patrouilles, groepjes welpen die bij elkaar horen. Elk patrouilles heeft zijn eigen naam. De namen zijn: beren, vossen, panters, leeuwen, wolven en tijgers. Elke patrouille heeft een aanvoerder die we de PL (patrouille leider) noemen. De PL wordt geholpen door een APL (assistent-PL). Dit zijn twee scouts die al wat langer bij de scouts zitten en hun patrouille het goede voorbeeld kunnen geven. Deze scouts zijn niet de baas over andere kinderen. Patrouilles kan je vergelijken met de nesten bij de welpen.
De explorers draaien met twee patrouilles, zonder een PL of APL. Hun namen zijn: arenden en bevers. De explorers hebben geen leider van hun patrouille omdat zij allen aan elkaar gelijk staan. In plaats daarvan hebben zij een zelfbestuur waar sommige leden een functie als voorzitter of notulist kunnen bekleden als ze dat willen.

Pionieren
Werken met houten balken en touwen om praktische (kamptafel, kampbanken), leuke (kabelbaan, toren, reuzenrad) of mooie (Poort, boog) bouwwerken te maken.

Proefperiode
Als er plaats is mag een kind vier keer vrijblijvend bij ons komen kijken. Vervolgens wordt er met de ouders overlegd over het lidmaatschap. Deze proefperiode is geheel vrijblijvend. Als de nieuwe welp, de ouders en de leiding het zien zitten volgt de installatie en het lidmaatschap van onze vereniging, welke je natuurlijk ook weer kan opzeggen.

Scoutfit
Welpen, Scouts en Explorers hebben je een speciale blouse nodig; deze noemen we de Scoutfit. Om ons goed uit elkaar te houden draagt iedere speltak een andere kleur Scoutfit zodat wij herkenbaar zijn. Welpen zijn groen, scouts zijn beige en explorers zijn rood. Je kan de Scoutfit kopen bij de ScoutShop. De Scoutfit is van een polyester/katoenmengsel en krimpt niet. Houd hier met de maat rekening mee.
Wij stellen het op prijs als je Scoutfit er netjes uitziet, wees er zuinig op. Wij adviseren om hem op 40 graden te wassen en dan aan de kleerhanger te laten drogen. Vanwege de goede kwaliteit van de stof kreukt deze niet en hoeft de blouse dus ook niet gestreken te worden. Stop hem niet in de droger, dan verkleurt de blouse.

Scouting
In 1907 is de scouting opgericht door Robert Baden-Powell. Niet lang daarna begon scouting ook in 1910 ook in Nederland. In die tijd hete het nog de padvinderij. In 1973 fuseerde alle Scoutingorganisaties voor jongens en meisjes in Nederland tot Scouting Nederland, en sinds die tijd is padvinderij een verouderde term. In totaal is er in 165 landen scouting. Natuurlijk is er ook een alles overkoepelende organisatie voor scouting over de hele wereld; Scouting Nederland is lid van de WOSM, de WAGGGS en de ISGF.

Scouts
De scouts is een speltak voor jongens en meisjes van 11 t/m 15 jaar. In tegenstelling tot wat vaak gedacht word zijn wij niet alleen maar aan het knopen en pionieren. Je kunt er wel mooie torens mee bouwen. Het is een mix van Sport en Spel en je leert veel technieken zoals kaart- en kompaslezen, handvaardigheden en eten koken, maar ook acteren en natuurlijk het samen werken met je mede scouts.
3 kampen per jaar, 24 uurs spellenmarathon, uitstapjes naar diverse attracties zoals Omniversum of SixFlags, We doen het allemaal je kan het zo gek niet bedenken.

ScoutShop Katwijk
De ScoutShop is een winkel die allerlei scouting gerelateerde producten verkoopt. De dichtstbijzijnde ScoutShop ligt in Katwijk en is gevestigd in de winkel L. van Duijn & Zn.
Haven 4, 2225 BH Katwijk, Telefoon 071-4012832
Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag: 09.00-12.30 & 13.30-18.00
Donderdag koopavond: 19.00-21.00
Zaterdag: 09.00-17.00

Speltak
Onze vereniging bestaat uit verschillende leeftijdsgroepen; speltakken genoemd. Er zijn twee welpenhordes van 7 tot 11. Vervolgens zijn er de scouts van 11 tot 15 en de oudste zijn de explorers van 15 tot 18. Iedere speltak heeft zijn eigen bijeenkomsten en kampen, maar het wil regelmatig gebeuren dat activiteiten samen worden georganiseerd. Zodra een jeugdlid zijn leeftijd heeft bereikt en klaar is om naar de volgende speltak te gaan, gaat hij of zij overvliegen. Iedere volgende speltak geeft het lid steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Stam
De stam organiseert groep-brede activiteiten voor leiding en andere mensen binnen de groep.

Vaandrig
Dit is de naam die een leiding bij de scouts heeft. De teamleider van de scouts wordt de Hopman genoemd.

Verzekeringen
Voor de reguliere activiteiten is de groep niet aanvullend verzekerd. De eigen WA en zorgverzekering dekken vrijwel alle voorkomende gevallen. Vanwege de veelzijdige activiteiten adviseren wij een doorlopende reisverzekering af te sluiten.

Website
Zeker als je dat nog niet hebt gedaan, is een bezoekje aan de website de moeite waard. Je kan hier van alles vinden over activiteiten, de leiding en activiteiten. Ook foto's die zijn genomen tijdens bijvoorbeeld kampen zijn hier te vinden. De link is www.franciscusgroep.nl

Welpen
Dat is de naam van de kinderen die lid zijn bij de welpenhorde. Onze vereniging kent twee welpenhordes; de Leonardus en de Parcival.
Welpen spelen het spel van scouting in een thema, het Jungle Boek van R. Kipling. (Disney heeft hier nu al 2 leuke films over gemaakt.) Welpen zijn jonge wolven. Samen met de oudere wolven leven ze in een groep. Zo’n groep wordt een horde genoemd. De wolven leven in de rimboe, een wildernis vol avontuur.
Dit thema geeft onze speltak de naam (welpen) maar ook de groep (de horde), de leiding (met een eigen junglenaam) en zo zijn er nog veel meer zaken die in en rondom het thema spelen of benoemd worden.
Een thema daagt uit.. inspireert de fantasie en geeft leuke spelmogelijkheden. Behalve ons overkoepelende junglethema zullen we vaak spellen en kampen in allerlei thema’s spelen en beleven juist omdat het inleven in verhalen en avonturen zo goed past bij de beleving van kinderen in de welpenleeftijd.
Onze welpenhordes bestaat uit maximaal ongeveer 24 kinderen. Als er daarna nog kinderen aangemeld worden plaatsen we ze op de wachtlijst. Zodra er een plek vrij komt melden we dit aan het kind dat boven aan de wachtlijst staat als het past binnen de leeftijdsopbouw van de horde. Een wachtlijst kan vrij fors oplopen en daarom is ons advies om zo vroeg mogelijk aan te melden. Bovendien is het zo dat kinderen die van de Bever-speltak komen (kinderen van 5-7 jaar) voorrang krijgen op kinderen die op de wachtlijst staan, ongeacht de leeftijdsopbouw.

Zelfbestuur
Bij de Explorers hebben we een uniek besturingsmodel. Niet de begeleiders maar de leden bepalen alles zelf. Dat betekent dat zij ook dingen kunnen besluiten die jij maar ook wij wel eens gek vinden. Echter, wanneer de veiligheid niet in het geding is, wordt er niet ingegrepen.