Franciscusgroep

Leiden

Vereniging, bestuur en groepsraad

 

De Franciscusgroep is een vereniging met als doel kinderen het scout spel laten spelen. Zoals elke vereniging heeft de Franciscusgroep een bestuur. Ook al is het bestuur van de Franciscus groep eindverantwoordelijk, toch wil ze de leiding zoveel mogelijk de ruimte geven in hun scoutspel. Het bestuur ziet zichzelf dan ook als mede  verantwoordelijk voor het beleid van de vereniging.  

 

Afgesproken is dat beleid van de vereniging bepaald wordt door de groepsraad. De groepsraad bestaat uit het bestuur en de spelleiding en wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. De jeugdleden hebben een stem in de groepsraad via de oudervertegenwoordiger.

 

Wat het bestuur doet 

 

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van  de niet-speltechnische en beleidsbepalende zaken. 

Denk dan aan:

 

  • ledenadministratie en groepssecretariaat
  • financiën van de vereniging
  • kwaliteit van de kaderleden waarborgen
  • representatie van de groep
  • vertegenwoordiging bij officiële instanties
  • arbo-technische aangelegenheden
  • het Huishoudelijk Reglement
  • uitzetten van de koers op korte en lange termijn

 

Kortom: het bestuur zorgt ervoor dat de begeleiding zich zoveel mogelijk met de jeugdleden en programma's bezig kan houden.

 

Meer weten over scouting? Lees het Scouting ABC voor ouders.